Serce Kamienia - kilka informacji wstępnych.


Program Serce Kamienia został opracowany na początku lat 90-tych przez pana Yasudę Yasutoshi.
Ma on na celu poszerzenie form pracy z dziećmi, osobami w podeszłym wieku, upośledzonymi i niepełnosprawnymi, poprzez popularyzację ATARI Go - interaktywnej, prostej gry pozwalającej na wielowymiarowy kontakt i rozwój zarówno intelektualny jak i emocjonalny wszystkich - tak uczestników jak i instruktorów.

W 1998 roku Yasuda Yasutoshi odwiedził nasz klub przedstawiając swój program w szkołach podstawowych w Wodzisławiu i Rybniku. Jego dzieło kontynuował Jan Lubos, a od 2002 roku Dariusz Targosz i Adam Kałuża.

Obecnie zajęcia związane z Sercem Kamienia prowadzone są w Przedszkolach nr 5 i 6 w Wodzisławiu, Ośrodku dla dzieci niepełnosprawnych również w Wodzisławiu, Domu Dziecka w Gorzyczkach, SP nr 5 w Wodzisławiu, Gimnazjum nr 4 - Wodzisław Wilchwy.
Organizowane są pokazy w przedszkolach, szkołach i innych ośrodkach w Wodzisławiu i okolicy.
Wodzisławski Klub Go
Wodzisławskie Centrum Kultury - Wodzisław Śląski
Zajęcia: czwartki 17:30-20:00
Kontakt: email GG Gadu-Gadu
stat4u